Прашалник за пополнување на формулар за германска виза

Прашалник за формулар за германска виза

Здраво, со цел успешно пополнување на документацијата која е потребна за успешно аплицирање за германска виза, потребно е да одговорите на прашањата во прилог. Ве замолуваме за ажурност и точност во впишувањето на одговорите, бидејќи Контекст не одговара во случај на одбивање за виза поради непотполни, погрешни или лажни податоци

Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително
/ / Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително
Invalid Input
Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително

Доколку сте во брак, одговорете ги следните прашања:

Invalid Input
Invalid Input
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Доколку имате деца, без разлика дали се над или под 18 години, одговорете на следните прашања.

Доколку имате повеќе деца, најпрвин пополнете за најстарото, па потоа за помалото (помалите).

Invalid Input

Invalid Input
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Податоци за вашите родители

Полето е задолжително
/ / Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително

Полето е задолжително
/ / Полето е задолжително
Полето е задолжително
Полето е задолжително
Invalid Input

Претходен престој во Германија

Во продолжение треба да ги наведете последните 5 престои во Германија. Запишувајте редоследно, започнувајќи со последниот престој. Доколку сте биле помалку од 5 пати во Германија, наведете онолку престојувања колку што сте имале. Доколку сте биле повеќе од 5 пати во Германија, наведете ги само последните 5. Најголемиот број на одбиеници за виза се добиваат поради погрешно впишување, или воопшто не пријавување на престојот во Германија, па затоа ве замолуваме на ажурност и точност во впишувањето на овие информации.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

За Нас

Контекст е тим составен од дипломирани филолози кои имаат огромно искуство во спроведување на програмите за културна размена. Секој од тимот бил на некоја од програмите за културна размена. Наши карактеристики се исклучителна професионалност, висок стандард во комуникација, искрена и напорна работа со која Агенција Контекст стана препознатлива и почитувана агенција на целиот Балкан и пошироко.

Долгорочно вработување

Локација

Употреба на колачиња (Cookies)

Оваа веб-страна користи колачиња за автентикација, навигација и останати функции. Со користење на веб-страната се согласувате да ги добиете колачињата на вашиот уред.