Општи одредби

Ве молиме прочитајте ги нашите Услови на употреба (кои ги вклучуваат Условите
за користење) и Политиката за заштита на лични податоци. Најбараните
информации се прикажани во продолжение.

Вашите информации
Што ќе направите со мојата е-mail адреса?
Не премногу. Повремено ќе добивате понуди за нови работни места на Контекст
во вашето е-поштенско сандаче и повремени известувања во врска со вашата
апликација. Многу сериозно ги сфаќаме вашите лични информации – нашиот
фокус е да ја користиме Вашата е-mail адреса за да ве информираме за нашите
нови работни позиции. Нашата Политика за заштита на лични податоци го содржи
целиот преглед, Ве молиме погледнете го.